Yliopistokoulutus ja insinöörin tutkinto

Tekniikan alaa on mahdollista opiskella myös yliopistoissa sekä teknillisissä yliopistoissa. Näissä koulutus keskittyy neljään eri tutkintoon.

Alempi korkeakoulututkinto on nimikkeeltään tekniikan kandidaatti. Tämän koulutuksen laajuus on 180 opintopistettä ja tästä 8 – 10 opintopistettä saavutetaan kandidaatintyöllä. Englanninkielinen nimitys tutkinnolle on B.Sc., eli Batchelor of Science.

Ylempi korkeakoulututkinto puolestaan on nimeltään diplomi – insinööri ja tämän saavuttaakseen oppilaan on kerättävä 120 opintopistettä. Diplomi – insinöörin tutkinto sisältää myös diplomityön, josta opiskelijalle kertyy 30 opintopistettä. Tämä suoritetaan vasta opintojen loppupuolella. Jos tähtäimenä on Diplomi – insinöörin tutkinto, on ensin saatava haltuun alempi korkeakoulututkinto. Tämän koulutuksen englanniUniversity educationnkielinen nimitys on M.Sc., eli Master of Science.

Tieteellisen jatkotutkinnon avulla voidaan saada tekniikan lisensiaatin nimike. Tähän koulutukseen kuuluu vain 40 opintopistettä ja näiden lisäksi on suoritettava lisensiaatintyö. Jotta jatkokoulutukseen päästään sisälle, on ensin pohjalla oltava ylempi korkeakoulututkinto. Tämän tutkinnon englanninkielinen nimitys on Lic.Sc, eli Licentiate of Science.

Tekniikan tohtori on korkein mahdollinen tekniikan alaan liittyvä tutkinto ja se suoritetaan tieteellisenä jatkotutkintona. Koulutukseen sisältyy yhteensä 40 opintopisteen arvosta jatko – opintoja ja lisäksi on tehtävä väitöskirja. Jotta koulutukseen voidaan hakea, täytyy taaskin löytyä ylempi

korkeakoulututkinto. Pelkkä väitöskirja on riittävä tutkinnon saamiseen, mikäli kyseessä on tekniikan lisensiaatti, eikä tällöin tarvitse suorittaa jatko – opintoja. Englanniksi tätä tutkintoa nimitetään Doctor of Science, eli D.Sc.

Itse diplomi – insinöörin työtä pidetään vaativana asiantuntijatyönä ja siitä tutkinnon saanut sijoittuu yleensä johtotehtäviin tai asiantuntijan virkaan.

Usein työpaikat voivat olla myös koulutuksen, myynnin tai tutkimustyön parissa. Diplomi – insinöörin tutkintoa suorittaessa työharjoitteluja on hyvin vähän, varsinkin jos verrataan insinööri – tutkintoon, joka suoritetaan ammattikorkeakoulussa. Koulutuksen jälkeen diplomi – insinöörillä on tarvittava ammatillinen osaaminen esimerkiksi suunnittelutyöhön, mutta samalla tieteeseen painottunut opetus on antanut erilaista näkökulmaa sekä myynnin, johdon että kehittämisen työhön. Myös mahdolliseen tieteelliseen jatkotutkintoon saadaan paljon korvaamatonta pohjaa. Diplomi-insinöörin opiskelut voivat myös tähdätä yrittäjyyteen ja oman yrityksen perustamiseen.

Suomen koulutusta pidetään myös maailmalla korkeassa arvossa, ja suomalainen työvoima on suosittua kaikkialla. Koulutuksen korkea laatu on mahdollistanut myös suomen kilpailukyvyn kasvamisen maailman markkinoilla, kilpailtiin sitten tuotteiden tai työvoiman perusteella.

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *