Insinööriopiskelija liitto – käsite ja historia

Mikä on Insinööriopiskelijaliitto

Insinööriopiskelijoilla on myös oma ammatillinen etujärjestönsä ja sen virallinen nimi on InsiIOLnööriopiskelijaliitto IOL ry. Tämä kuuluu myös Insinööriliiton alle ja onkin sen suurin jäsenjärjestö. Insinööriopiskelijaliitto pitää tehtävänään opiskelijoiden edun ajamista ja se toimii pääasiassa insinöörikoulutuksen kehittämisessä, työelämävalmiuksien kehittämisessä sekä insinööriopiskelijakulttuurin kehittämisessä. IOL on jakautunut 23 paikalliseen yhdistykseen ympäri maata, ja yhdessä niissä on noin 17 000 jäsentä. Toiminnasta huolehtii keskustoimiston toimihenkilöt sekä alan opiskelijat. Myös liiton puheenjohtaja on alan opiskelija. Jo vuosikymmenien ajan liitto on ollut aktiivisesti mukana koulutuspolitiikkaan liittyvissä asioissa ja pitänyt huolta alan opiskelijoiden tulevaisuudesta sekä sen mahdollisuuksista.

Liitto onkin mukana vaikuttamassa ajankohtaisiin asioihin sekä paikallisella, että kansallisella tasolla. Tällä on hyvät suhteet useisiin eri yhdistyksiin, sekä muihin liittoihin ja näiden kautta yritetäänkin luoda yhteistyön avulla entistä parempaa maailmaa sekä insinööriopiskelijoille, insinööreille, kuin muillekin opiskelijoilla. Insinööriopiskelijaliitto kannustaa yhteistyön lisäksi myös viihtyvyyteen, jolla pyritään takaamaan yhteisöllisyys liiton sisällä. Useat vanhatkin opiskelija kokoontuvat liiton järjestämiin erilaisiin tapahtumiin, muistelemaan kouluaikojaa. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, kuinka liiton toiminta tuo sekä vanhat, että uudet alan ammattilaiset ja opiskelijat yhteen.

Insinööriopiskelijaliiton historia lyhyesti

Liitolla on pitkälle ulottuvat juuret, ja vaikka se onkin toiminut virallisesti vasta hiukan yli 50 vuotta, on se ollut toimivana liittona jo pitkälti ennen virallistumista. Vuonna 1955 Tampereella eri opistojen edustajat kokoontuivat ja perustivat yhdessä Insinööriopiskelijaliitto IOL ryn. Ennen liiton perustamista yhteistyö eri opistojen välillä oli tapahtunut yhteistoimintavaliokunnan avulla, mutta tässä oli paljon hitautta viestinnässä sekä varjopuolia toiminnassa. Liiton tarkoituksena olikin korjata aikaisemmat virheet ja muutta yhteistyö sujuvammaksi.

Liitto sai alkunsa yksimielisesti, koska sen tarpeellisuus oli kaikille selvää. Samalla hyväksyttiin sääntöehdotus, jonka valittu hallitus hioi lopulliseen muotoonsa. Hallituksen tehtäväksi tuli myös yhdistyksen rekisteröiminen. Insinööriliitosta otettiin paljon viitteitä insinöörioppilasliiton rakenteen suunnittelussa ja jo alusta alkaen palkattiin vakituinen toiminnanjohtaja.

Vuonna 1976 insinöörioppilasliitto lakkautettiin ja tilalle perustettiin insinöörioppilasyhdistys IOY. Tämä yhdistys oli lähes samanlainen, kuin nykyinen insinööriopiskelijaliittokin. Lopullinen muutos nykyiseen malliin sai alkunsa 1990 – luvun alkupuolella, kun ammattikorkeakoulu uudistus toteutettiin.

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *