Tietoa

Tälle sivustolle on kerätty tietoa insinöörin tutkintoon, koulutukseen ja opiskeluun liittyen. Tietoa löytyy sekä erilaisista koulutusmahdollisuuksista Suomessa ja ulkomailla, että opiskelijaliiton toimintaan liittyen.

Insinööritutkinnon historia Suomessa
Tälle sivulle on kerätty tietoa siitä, kuinka insinöörin koulutus on saanut alkunsa jo 1800-luvulta lähtien. Sivulla seurataan koulutuksen kehittymistä vuosien varrella aina kansakouluista nykyiseen malliinsa.

Yliopistokoulutus ja insinöörin tutkinto
Tältä sivulta löytyy tietoa siitä, kuinka insinööriksi, tai tarkennettua diplomi – insinööriksi, valmistutaan nykyään. Artikkelissa käsitellään niitä Suomen yliopistojen tarjoamia koulutuksia, jotka valmistavat tähän ammattiin ja samalla käydään läpi koulutusten ennakkovaatimuksia. Lyhyesti myös katsastetaan suomalaisen työnjäljen maineeseen maailmalla.

Mitä insinööri tarkoittaa?
Jos käsite insinööri on hiukan hämärän peitossa, kannatta lukaista tämän sivun artikkeli. Siinä käsitellään sanan tarkoitusta, sekä sen alkuperää ja katsastetaan myös pintapuolisesti siihen, mitä alalle valmistuminen vaatii.

Insinöörin koulutus muualla maailmassa
Jottei sivusto keskittyisi pelkästään suomalaiseen insinöörin tutkintoon, on mukaan otettu tietoa myös siitä, miten insinööriksi valmistutaan muissa maissa. Sivustolla tarkastellaan kahden eri koulutuslinjan etenemistä länsimaissa ja niiden muovautumista nykyiseen malliinsa. Samalla lukija saa neuvoja siitä, kuinka suomalaisen on mahdollista lähteä alaa opiskelemaan maan rajojen ulkopuolelle.

Insinööriopiskelija liitto – käsite ja historia
Jos ala kuulostaa kiinnostavalta ja opiskelukärpänen on päässyt puraisemaan, kannattaa myös tutustua alan liiton toimintaan. Opiskelijaliitto on nimensä mukaisesti suunnattu alan opintoja suorittavalle ja siitä voi olla opiskelijalle lähes korvaamatonta hyötyä. Sivustolta löytyy myös tiivis katsaus liiton pitkään ja vaiheikkaaseen historiaan.

Insinööriopiskelijaliiton organisaatio lyhyesti
Tältä sivustolta löytyy tietoa liiton toiminnasta teknisemmältä näkökulmalta. Se käsittelee liittoa kokonaisuutena ja kertoo sen tärkeimmät hallinnoivat elimet sekä merkittävät toimintatavat ja tapahtumat.

Ammattikorkeakoulut ja valmistuminen insinööriksi
Yliopisto – opiskelu ei sovi kaikille ja toisena vaihtoehtona onkin valmistuminen insinööriksi ammattikorkeiden kautta. Sivulta löytyy kattavasti tietoa siitä mitä tutkintoon kuuluu ja mihin siitä valmistutaan.

Näistä ja monista muista insinöörin opintoihin liittyvistä aiheista on kerätty kattavasti tietoa, erityisesti heille, jotka suunnittelevat alan opintoja.