Kuukausi: marraskuu 2018

Yliopistokoulutus ja insinöörin tutkinto Yleinen

Yliopistokoulutus ja insinöörin tutkinto

Tekniikan alaa on mahdollista opiskella myös yliopistoissa sekä teknillisissä yliopistoissa. Näissä koulutus keskittyy neljään eri tutkintoon. Alempi korkeakoulututkinto on nimikkeeltään tekniikan kandidaatti. Tämän koulutuksen laajuus on 180 opintopistettä ja tästä 8 – 10 opintopistettä saavutetaan kandidaatintyöllä. Englanninkielinen nimitys tutkinnolle on B.Sc., eli Batchelor of Science. Ylempi korkeakoulututkinto puolestaan on…