Tervetuloa Helsingin insinööriopiskelijoille tarkoitetulle tietosivustolle. Hio.fi kertoo kaiken insinööriopinnoista.
Vastavalmistuneen insinöörin mahdollisuudet yrittäjänä Yleinen

Vastavalmistuneen insinöörin mahdollisuudet yrittäjänä

Suomesta valmistuu joka vuosi paljon insinöörejä, joiden työllistymisaste on hyvä. Vaikka valmistuvien insinöörien määrä on suuri ja kasvanut suuremmaksi kuin ennen, töitä alalla riittää hyvin. Tosin ”ala”-sana on hieman harhaanjohtava, koska ei ole olemassa jotain yksittäistä alaa, jolle kaikki insinöörit työllistyvät. Insinöörejä sen sijaan työllistyy tasaisesti monelle eri liiketoiminnan…
Ammattikorkeakoulut ja valmistuminen insinööriksi Yleinen

Ammattikorkeakoulut ja valmistuminen insinööriksi

Insinöörin koulutusta tarjotaan suomenkielisissä ammattikorkeakouluissa kahdessakymmenessä eri paikassa ja ruotsinkielisissä ammattikouluissa taas neljässä eri paikassa. Koulutus voidaan suorittaa esimerkiksi tekniikan ja metsätalouden tai tekniikan ja liikenteen osastoilla. Insinöörikoulutus kuuluu suurimmaksi osakseen tekniikan ja liikenteen alaan, mutta poikkeuksena on metsätalousinsinööri. Tutkinto itsessään sisältää 240 opintopistettä ammattikorkeakoulututkintona se toimii korkeakoulujärjestelmässä yliopistojen…
Yliopistokoulutus ja insinöörin tutkinto Yleinen

Yliopistokoulutus ja insinöörin tutkinto

Tekniikan alaa on mahdollista opiskella myös yliopistoissa sekä teknillisissä yliopistoissa. Näissä koulutus keskittyy neljään eri tutkintoon. Alempi korkeakoulututkinto on nimikkeeltään tekniikan kandidaatti. Tämän koulutuksen laajuus on 180 opintopistettä ja tästä 8 – 10 opintopistettä saavutetaan kandidaatintyöllä. Englanninkielinen nimitys tutkinnolle on B.Sc., eli Batchelor of Science. Ylempi korkeakoulututkinto puolestaan on…
Insinööritutkinnon historia Suomessa Yleinen

Insinööritutkinnon historia Suomessa

Suomessa teknillinen koulutus alkoi vuonna 1835, jolloin säädettiin keisarillinen asetus manufaktuuri- sekä hantverkkikoulujen perustamisesta. Helsinki, Turku sekä Vaasa olivat ensimmäiset kaupungit joihin oppilaitokset perustettiin, mutta sekä oppilaiden että opettajien puuttuessa Vaasan ja Turun koulut muuttuivat ammattikoulutasoisiksi laitoksiksi. Helsingin koulu puolestaan muuttui 1870 – luvulla polyteknilliseksi opistoksi, ja myöhemmin vuonna…
Mitä Insinööri tarkoittaa? Yleinen

Mitä Insinööri tarkoittaa?

Insinööri on yleiskäsite, mikä sisältää alleen ne insinöörit jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon, ne insinöörit jotka ovat saaneet ylemmän korkeakoulututkinnon, sekä diplomi – insinöörit, jotka ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon. Käsite sisältää myös muut ammatillisen korkea – asteen suorittaneet insinöörit. Muiden maiden käsitys insinööreistä vaihtelee, mutta vastaavien tutkintojen haltijat kuuluvat kaikki…
Insinööriopiskelija liitto – käsite ja historia Yleinen

Insinööriopiskelija liitto – käsite ja historia

Mikä on Insinööriopiskelijaliitto Insinööriopiskelijoilla on myös oma ammatillinen etujärjestönsä ja sen virallinen nimi on InsiIOLnööriopiskelijaliitto IOL ry. Tämä kuuluu myös Insinööriliiton alle ja onkin sen suurin jäsenjärjestö. Insinööriopiskelijaliitto pitää tehtävänään opiskelijoiden edun ajamista ja se toimii pääasiassa insinöörikoulutuksen kehittämisessä, työelämävalmiuksien kehittämisessä sekä insinööriopiskelijakulttuurin kehittämisessä. IOL on jakautunut 23 paikalliseen…
Insinöörin koulutus muualla maailmassa Yleinen

Insinöörin koulutus muualla maailmassa

Yleensä insinöörikoulutusperinne voidaan jakaa kahteen erilliseen päähaaraan, joihin kuuluvat mannermainen sekä anglosaksinen haara. Mannermaisessa haarassa lähtömaana on ollut Saksa, ja se muistuttaa hyvin pitkälti myös suomalaista tiede- jEngineering educationa opistokorkeakouluinsinöörin opintoja. Tutkintonimikkeenä diplomi – insinööri on otettu suoraan saksankielisestä sanasta Diplom – Ingenieur. Anglosaksinen järjestelmä on puolestaan saanut huonomman…